Vraag je je wel eens af waarom er zoveel ontevredenheid is onder de mensen binnen je team? Waarom zoveel mensen ongemotiveerd zijn? Waarom de nieuwe manager geen grip heeft op de afdeling? Of is er een organisatieverandering op komst en weet je niet wat de beste (in)richting is?

Vragen als deze laten zich vaak niet zo eenvoudig beantwoorden. Wanneer praten en denken over deze zaken geen oplossing biedt, kan een organisatieopstelling verrassende inzichten geven.

Een opstelling geeft inzicht in het krachtenveld van je organisatie; welke verbindingen zijn er tussen mensen, teams en afdelingen en hoe is de samenwerking echt geregeld? Waar stroomt de energie en waar niet? Waar vinden de diepere wortels van de optredende problemen hun oorsprong?

Organisatieopstellingen geven inzicht in mogelijke wegen naar succesvollere medewerkers en naar een verhoogde doelmatigheid in organisaties.

In dit traject ga je als leidinggevende en als team kijken naar hoe het met het fundament binnen het team gesteld is, specifiek gericht op de functies. Door middel van een opstelling wordt er gekeken naar waar de zwakke plekken zitten en welke interventies er nodig zijn om het fundament van het team te herstellen, te verstevigen en te stabiliseren. Nadat het fundament van de functies hersteld is, wordt er gekeken naar de invulling van de functies.

Dit traject kan gebruikt worden als een team niet goed functioneert, of als een
0- of IST- en SOLL-meting bij een reorganisatietraject of een verandering in werkprocessen.

Daarnaast kan het ook gebruikt worden als teambuilding om de samenhang te versterken en samen het beste uit jezelf, elkaar en het team te halen.

Het traject bestaat uit een voorgesprek met de leidinggevende. Dit gesprek bepaalt of er met het team gewerkt wordt en/of met externe representanten of grondankers. Dan wordt er een dagdeel gepland voor de opstelling. Na twee weken vindt een nagesprek plaats, om te bepalen hoe de opstelling beklijft en of er nazorg nodig is.

De nazorg kan zijn voor de leidinggevende, het team, maar ook voor individuele teamleden.

Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.